TTC Rooigem

Een club waar iedereen welkom is!

Kidsping

Speels sporten, aangepast aan de leeftijd van UW kind

Wat & voor wie

Speels sporten, aangepast aan de leeftijd van UW kind

Voor kinderen van 4 – 8 jaar

Wanneer & waar

Elke 1ste & 3de zondag van de maand

Data januari – juni:

7 januari ’24

4 februari ’24
18 februari ’24

3 maart ’24
17 maart ’24

7 april ’24
21 april ’24

5 mei ’24
19 mei ’24

2 juni ’24
16 juni ’24

Telkens van 10u30 tot 12u
(welkom vanaf 10u)

TTC Rooigem
Rooigemlaan 180
9000 Gent

Prijs & inschrijven

Het jaarlijks lidgeld voor kidsping – van 1 september tot 30 juni – bedraagt 35 € en 2 €/aanwezigheid. Voor kinderen die eveneens aantreden in de jeugdrecreatie bedraagt het 50 €. 

Het jaarlijks lidgeld wordt gedeeltelijk of volledig terugbetaald door de mutualiteit.

We vragen steeds om voor elke sessie in te schrijven zodat we voldoende trainers & begeleiders kunnen voorzien.

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Kidsping in cijfers

vorige sessies
0
deelgenomen kinderen
0
gespeelde spelletjes
0 +