AED TOESTEL IN TTC ROOIGEM

Beste sportvrienden,

Bij een hartstilstand verhogen automatisch defibrillatoren zoals er een hangt in onze club de overlevingskansen van 9 to 93 %, dit blijkt uit een Italiaanse studie. Toch sterven er nog elk jaar mensen door hartfalen en dan vooral in de leeftijdscategorieën  tussen 12- tot 35-jarigen.

Hoe sneller men een AED toestel gebruikt, hoe hoger de overlevingskans, met dit in gedachten wil ik jullie er nog eens aan herinneren dat TTC Rooigem zo’n toestel aankocht en het te vinden is in onze sportzaal tussen de 2 kleedkamers. Hopelijk moeten we er nooit gebruik van maken ,maar om ons voor te bereiden op onvoorziene situaties die wij te stelligste willen vermijden volgden enkele vrijwilligers een korte opleiding om in nood het apparaat te bedienen en de handelswijzen te kennen.

Wij bedanken het Vlaamse kruis voor de opleiding en volgende vrijwilligers die de cursus met glans gevolg hebben, onze vrijwilligers werden geselecteerd onder : trainers, barvrijwilligers , competitiebestuursleden, recreatiebestuursleden, jeugdbestuursleden, leden van de Raad van Bestuur en personen die veel of meestal aanwezig zijn op de verschillende activiteiten in de club.

Monique Van Lierde, Peter De Coninck, Luc Versluys, Jan Simal, Rita Lombet, Jan Dewulf, Luc Mahieu, Robin Simal, Annie Raman, Alex Haegeman ,Koen Vandecaveye , Patricia Van Hoecke, Patrick Van Hoecke, Eric Willems, Pascal Smet, Katty De Walsche, Peter Nijs en ikzelf Philippe Versluys.

 

Met dank , Philippe